Ach, jak łatwo wyrzeczeń żądać od drugiego.


ach-jak-łatwo-wyrzeczeń-żądać-od-drugiego
jean baptiste racineachjakłatwowyrzeczeńżądaćoddrugiegojak łatwołatwo wyrzeczeńwyrzeczeń żądaćżądać odod drugiegojak łatwo wyrzeczeńłatwo wyrzeczeń żądaćwyrzeczeń żądać odżądać od drugiegojak łatwo wyrzeczeń żądaćłatwo wyrzeczeń żądać odwyrzeczeń żądać od drugiegojak łatwo wyrzeczeń żądać odłatwo wyrzeczeń żądać od drugiego

Ach, jak łat­wo wyrzeczeń żądać od drugiego.Ból jak py­tanie, łat­wo go zadać...Cze­go żądać od wołu jak nie sztu­ki mięsa.Dziewczęta chciałby żądać wszystkiego, co im się podoba, jak najmniej dając.Bóg - to suma wszystkich naszych wyrzeczeń.To okropne, jak im się łatwo udaje przerobić człowieka, żeby był taki sam jak inni.