Ach, te córki zawsze na świat przychodzą za wcześnie!


ach-te-córki-zawsze-na-świat-przychodzą-za-wcześnie
magdalena samozwaniecachtecórkizawszenaświatprzychodzązawcześniete córkicórki zawszezawsze nana światświat przychodząprzychodzą zaza wcześniete córki zawszecórki zawsze nazawsze na światna świat przychodząświat przychodzą zaprzychodzą za wcześniete córki zawsze nacórki zawsze na światzawsze na świat przychodząna świat przychodzą zaświat przychodzą za wcześniete córki zawsze na światcórki zawsze na świat przychodzązawsze na świat przychodzą zana świat przychodzą za wcześnie

Trzecia po południu to godzina, kiedy zawsze jest za późno lub za wcześnie na wszystko, cokolwiek chcemy zrobić. -Jean Paul Sartre
trzecia-po-południu-to-godzina-kiedy-zawsze-jest-za-późno-lub-za-wcześnie-na-wszystko-cokolwiek-chcemy-zrobić
Ach, jakąż dobrą komedią byłby ten świat, gdyby się tu nie grało jakiejś roli. -Denis Diderot
ach-jakąż-dobrą-komedią-byłby-ten-świat-gdyby-ę-nie-grało-jakiejś-roli
Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same. -Marie Von Ebner - Eschenbach
myśli-które-przychodzą-gromadą-to-łoch-dobre-myśli-pojawiają-ę-w-łym-gronie-genialne-myśli-przychodzą-same
. . . nikt nie może stracić z oczu tego, czego pragnie. Nawet kiedy przychodzą chwile, gdy zdaje się, że cały świat i inni są silniejsi. Sekret tkwi w tym, by się nie poddać. -Paulo Coelho
nikt-nie-może-stracić-z-oczu-tego-czego-pragnie-nawet-kiedy-przychodzą-chwile-gdy-zdaje-ę-że-cały-świat-i-inni-są-silniejsi-sekret