Adam i Ewa to były oryginały, a myto jesteśmy kopie.


adam-i-ewa-to-były-oryginały-a-myto-jesteśmy-kopie
alojzy Żółkowskiadamewatobyłyoryginałymytojesteśmykopieadam ii ewamyto jesteśmyjesteśmy kopieadam i ewaewa to byłya myto jesteśmymyto jesteśmy kopiei ewa to byłyewa to były oryginałya myto jesteśmy kopieadam i ewa to byłyi ewa to były oryginały

Adam i Ewa to były ory­ginały, a my to jes­teśmy kopie.Szczęście: Adam i Ewa i drzewa.Nierzadko spotykamy kopie ludzi wybitnych; i większości ludzi kopie te, tak samo jak kopie obrazów, podobają się bardziej od oryginałów.Adam nie rozwiódł się z Ewą, bo nie znalazł adwokata.Oto jestem, jak się macie? Jak wasze związki? Czy przebrnęliście już przez wszystkie kłopoty? Czy lata siedemdziesiąte nie były prawdziwą męką? Oto jesteśmy, więc spróbujmy sprawić, by lata osiemdziesiąte były lepsze, bo to ciągle zależy tylko od nas. Nie jest to poza naszą władzą. Wciąż wierzę w miłość, w pokój, w pozytywne myślenie.Niekiedy leżący kopie dołki pod tymi, którzy go kopią.