Adrenalina Uf­ność we włas­ne siły Potłuczo­ne szkło Krys­ty­na Sz. 01.09.2014r.


adrenalina-uf­ność-we włas­ne-ły-potłuczo­ne-szkło-krys­ty­na-sz-01092014r
krystaadrenalinauf­nośćwe włas­nesiłypotłuczo­neszkłokrys­ty­nasz01092014radrenalina uf­nośćuf­ność we włas­newe włas­ne siłysiły potłuczo­nepotłuczo­ne szkłoszkło krys­ty­nakrys­ty­na szadrenalina uf­ność we włas­neuf­ność we włas­ne siływe włas­ne siły potłuczo­nesiły potłuczo­ne szkłopotłuczo­ne szkło krys­ty­naszkło krys­ty­na szadrenalina uf­ność we włas­ne siłyuf­ność we włas­ne siły potłuczo­newe włas­ne siły potłuczo­ne szkłosiły potłuczo­ne szkło krys­ty­napotłuczo­ne szkło krys­ty­na szadrenalina uf­ność we włas­ne siły potłuczo­neuf­ność we włas­ne siły potłuczo­ne szkłowe włas­ne siły potłuczo­ne szkło krys­ty­nasiły potłuczo­ne szkło krys­ty­na sz

Je­sien­ny spacer Sen­ność i chłód - rozgrzewa Oczarowanie Krys­ty­na Sz. 15.08.2014r.Na fotografii Po­dob­ni lecz in­ni dziś Metamorfoza Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r Kalendarzowe La­to pachnie jesienią Ma­lino­wy sad Krys­ty­na Sz. 21.08.2014r.Jutro wszys­tko będzie lepsze A gdy po­now­nie spoglądając przez krys­ta­liczne szkło zauważy en­tro­pię włas­ne­go odbicia i brzmienie roz­my­je chaos i myśl przy­niesie twórczą ideę. Wczoraj było prze­cież tak źle I kierując wzrok na mdłe okno nie zauważył jaskółki pi­kującej w ce­lu zdo­bycia pożywienia. Pas­ja była na skra­ju śmierci. A dzisiaj... chmu­ry bez­li­tośnie oku­pują słońce.Ob­dziela­nie się Wy­pełnione miłością Uszanowanie Krys­ty­na Sz. 25.12.2014r.Luz i swoboda Równo­waga umysłu Uczta duchowa Krys­ty­na Sz. 25.09.2014r.