Af­ry­ka bez Fran­cji jest jak sa­mochód bez kierow­cy. Ale Fran­cja bez Af­ry­ki jest jak sa­mochód bez paliwa.


af­ry­ka-bez-fran­cji-jest jak ­mochód-bez-kierow­cy-ale fran­cja-bez-af­ry­ki-jest jak ­mochód-bez-paliwa
omar bongo ondimbaaf­ry­kabezfran­cjijest jak sa­mochódkierow­cyale fran­cjaaf­ry­kipaliwaaf­ry­ka bezbez fran­cjifran­cji jest jak sa­mochódjest jak sa­mochód bezbez kierow­cyale fran­cja bezbez af­ry­kiaf­ry­ki jest jak sa­mochódjest jak sa­mochód bezbez paliwaaf­ry­ka bez fran­cjibez fran­cji jest jak sa­mochódfran­cji jest jak sa­mochód bezjest jak sa­mochód bez kierow­cyale fran­cja bez af­ry­kibez af­ry­ki jest jak sa­mochódaf­ry­ki jest jak sa­mochód bezjest jak sa­mochód bez paliwaaf­ry­ka bez fran­cji jest jak sa­mochódbez fran­cji jest jak sa­mochód bezfran­cji jest jak sa­mochód bez kierow­cyale fran­cja bez af­ry­ki jest jak sa­mochódbez af­ry­ki jest jak sa­mochód bezaf­ry­ki jest jak sa­mochód bez paliwaaf­ry­ka bez fran­cji jest jak sa­mochód bezbez fran­cji jest jak sa­mochód bez kierow­cyale fran­cja bez af­ry­ki jest jak sa­mochód bezbez af­ry­ki jest jak sa­mochód bez paliwa

Wie­dza bez in­te­ligen­cji jest jak czar­no­ziem bez deszczu.Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł.I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane.Jak lam­pa bez żarówki, jak kałuża bez wo­dy, jak pi­lot bez ba­terii... to właśnie tak czu­je się od kąd odszedłeś.Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli.Mężczyźni są dla kobiet jak miejsca na parkingu. Mężczyzna bez kobiety jest jak dom bez okien.