Afo­rys­ty­ka to rzeźbienie słów w mar­murze myśli.


afo­rys­ty­ka-to rzeźbienie-słów-w mar­murze-myśli
aldona różanekafo­rys­ty­kato rzeźbieniesłóww mar­murzemyśliafo­rys­ty­ka to rzeźbienieto rzeźbienie słówsłów w mar­murzew mar­murze myśliafo­rys­ty­ka to rzeźbienie słówto rzeźbienie słów w mar­murzesłów w mar­murze myśliafo­rys­ty­ka to rzeźbienie słów w mar­murzeto rzeźbienie słów w mar­murze myśliafo­rys­ty­ka to rzeźbienie słów w mar­murze myśli

Szczyt afo­rys­ty­ki-try­logia w trzech słowach.Tu­rys­ta z Białegostoku Tu­rys­ta ce­per z Białegos­to­ku, Gdy zjeżdżał po Białki sto­ku Na nu­tach mar­ki Cho­pin Bo­kiem omi­jając kopę Do źródła wpadł jak do rynsztoku.przemęczo­na os­tatnio oczy rzad­ko za­mykam ciężary dnia ponadto nocą w ręce chwytam szep­ty pow­tarzam prag­nień ukrytych od­ległość przeraża marzeń rozmytych tańczę z ciszą ko­lej­ne­go walca myśli nie krzyczą brak Bożego palca wi­ruję nie osiadam na laurach głuchych w nos­talgię popadam w oczach cudzych upuszczam bagaże krzyż od­ciążam ścieżka mi pokaże czy dob­rze podążam wszys­tko się okaże na życiowej drodze cóż dos­tanę w darze ku waszej przes­trodze za­rys nakreślony lo­su ołówkiem opis nie skończony słów nagłówkiem Ocean myśli Deszczo­wy mar­co­wy dzień Ra­na kolejna 22.09.15 Dwudzies­to­let­ni mężczyz­na pod­nieca się w myśli. Czter­dzies­to­let­ni zaś – na po­wie­rzchni skóry. Lecz dla trzydzies­to­let­niego mężczyz­ny naj­niebez­pie­czniej­sza jest ko­bieta widziana ja­ko za­rys kształtu.Im mniej słów, tym więcej myśli.