Afo­ryzm to fast food filozofii.


afo­ryzm-to fast-food-filozofii
ryszard podlewskiafo­ryzmto fastfoodfilozofiiafo­ryzm to fastto fast foodfood filozofiiafo­ryzm to fast foodto fast food filozofiiafo­ryzm to fast food filozofii

Afo­ryzm świeci i kłamie krótkością.Każdy dob­ry afo­ryzm jest jaj­kiem Kolumba.Praw­dzi­wy afo­ryzm tra­fia w sed­no i stamtąd promienieje.Prze­kor­ny afo­ryzm dwie mat­ki ssie: fi­lozo­fię i poezję.Afo­ryz­my są dow­ci­pami filozofii.Szczęście, gdy miłość - ser­ce nu­ci melodię. Kwiat w ikebanie. In­spi­rac­ja - afo­ryzm Nuntis