Aforyzm jest małym domkiem z szerokim widokiem


aforyzm-jest-łym-domkiem-z-szerokim-widokiem
p.n. cossmannaforyzmjestmałymdomkiemszerokimwidokiemaforyzm jestjest małymmałym domkiemdomkiem zz szerokimszerokim widokiemaforyzm jest małymjest małym domkiemmałym domkiem zdomkiem z szerokimz szerokim widokiemaforyzm jest małym domkiemjest małym domkiem zmałym domkiem z szerokimdomkiem z szerokim widokiemaforyzm jest małym domkiem zjest małym domkiem z szerokimmałym domkiem z szerokim widokiem

Aforyzm jest małym domkiem z szerokim widokiem.Naj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym, czymś niesłycha­nie małym - nad sobą.Gdy cztery chcesz otrzymać, proś o dziesięć. Kto niewiele zakroi, małym go zbywają; kto wiele zamierzy, znać dajej że małym go nie odbyć i że swoje trzyma wysoko. Kto się o wielkie kusi, padnie przynamniej na średnim, kto dopina małego, bliższym jest niczego.Starość jest wieżą z rozległym widokiem na okolice.Różnica między dużym a małym miastem polega na tym, że w dużym mieście można więcej zobaczyć, a w małym więcej usłyszeć.Szczęście jest widokiem życia, a próżność jego sprężyną, życie jest ofiarą śmierci, śmierć celem życia.