Akt fizycznego przenikania nie jest na obcość drugiego człowieka sposobem zaradczym.


akt-fizycznego-przenikania-nie-jest-na-obcość-drugiego-człowieka-sposobem-zaradczym
zofia bystrzyckaaktfizycznegoprzenikanianiejestnaobcośćdrugiegoczłowiekasposobemzaradczymakt fizycznegofizycznego przenikaniaprzenikania nienie jestjest nana obcośćobcość drugiegodrugiego człowiekaczłowieka sposobemsposobem zaradczymakt fizycznego przenikaniafizycznego przenikania nieprzenikania nie jestnie jest najest na obcośćna obcość drugiegoobcość drugiego człowiekadrugiego człowieka sposobemczłowieka sposobem zaradczymakt fizycznego przenikania niefizycznego przenikania nie jestprzenikania nie jest nanie jest na obcośćjest na obcość drugiegona obcość drugiego człowiekaobcość drugiego człowieka sposobemdrugiego człowieka sposobem zaradczymakt fizycznego przenikania nie jestfizycznego przenikania nie jest naprzenikania nie jest na obcośćnie jest na obcość drugiegojest na obcość drugiego człowiekana obcość drugiego człowieka sposobemobcość drugiego człowieka sposobem zaradczym

Modlitwa zbliża człowieka nie tylko do Boga ale i do drugiego człowieka. -Władysław Kluz
modlitwa-zbliża-człowieka-nie-tylko-do-boga-ale-i-do-drugiego-człowieka
Miłość wierna - jeśli nie ulega zubożeniu - jest dla człowieka najbardziej dostępnym sposobem zachowania w sobie tego, co najlepsze. -Albert Camus
miłość-wierna-śli-nie-ulega-zubożeniu-jest-dla-człowieka-najbardziej-dostępnym-sposobem-zachowania-w-sobie-tego-co-najlepsze
Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata. -Stefan Wyszyński kard
szanuj-każdego-człowieka-bo-mieszka-w-nim-chrystus-bądź-wrażliwy-na-drugiego-człowieka-twojego-brata
To jest szczęście cierpieć przez drugiego człowieka. -Zofia Nałkowska
to-jest-szczęście-cierpieć-przez-drugiego-człowieka
Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka. -Zofia Nałkowska
największym-urokiem-świata-jest-urok-drugiego-człowieka