Akt fizycznego przenikania nie jest na obcość drugiego człowieka sposobem zaradczym.


akt-fizycznego-przenikania-nie-jest-na-obcość-drugiego-człowieka-sposobem-zaradczym
zofia bystrzyckaaktfizycznegoprzenikanianiejestnaobcośćdrugiegoczłowiekasposobemzaradczymakt fizycznegofizycznego przenikaniaprzenikania nienie jestjest nana obcośćobcość drugiegodrugiego człowiekaczłowieka sposobemsposobem zaradczymakt fizycznego przenikaniafizycznego przenikania nieprzenikania nie jestnie jest najest na obcośćna obcość drugiegoobcość drugiego człowiekadrugiego człowieka sposobemczłowieka sposobem zaradczymakt fizycznego przenikania niefizycznego przenikania nie jestprzenikania nie jest nanie jest na obcośćjest na obcość drugiegona obcość drugiego człowiekaobcość drugiego człowieka sposobemdrugiego człowieka sposobem zaradczymakt fizycznego przenikania nie jestfizycznego przenikania nie jest naprzenikania nie jest na obcośćnie jest na obcość drugiegojest na obcość drugiego człowiekana obcość drugiego człowieka sposobemobcość drugiego człowieka sposobem zaradczym

Nasze akty... Akt żalu : szko­da, że bar­dziej mu nie przyłożyłem. Akt nadziei: może mu jeszcze ktoś przyłoży. Akt wiary : i tak już się z te­go nie podniesie. Akt miłości : kocham siebie za to wszystko.Modlitwa zbliża człowieka nie tylko do Boga ale i do drugiego człowieka.Miłość wierna - jeśli nie ulega zubożeniu - jest dla człowieka najbardziej dostępnym sposobem zachowania w sobie tego, co najlepsze.Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.To jest szczęście cierpieć przez drugiego człowieka.Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka.