Akt skruchy jest najbardziej boskim z ludzkich uczynków.


akt-skruchy-jest-najbardziej-boskim-z-ludzkich-uczynków
thomas carlyleaktskruchyjestnajbardziejboskimludzkichuczynkówakt skruchyskruchy jestjest najbardziejnajbardziej boskimboskim zz ludzkichludzkich uczynkówakt skruchy jestskruchy jest najbardziejjest najbardziej boskimnajbardziej boskim zboskim z ludzkichz ludzkich uczynkówakt skruchy jest najbardziejskruchy jest najbardziej boskimjest najbardziej boskim znajbardziej boskim z ludzkichboskim z ludzkich uczynkówakt skruchy jest najbardziej boskimskruchy jest najbardziej boskim zjest najbardziej boskim z ludzkichnajbardziej boskim z ludzkich uczynków

Wstydliwość - to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech.Wstydliwość – to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech.Nasze akty... Akt żalu : szko­da, że bar­dziej mu nie przyłożyłem. Akt nadziei: może mu jeszcze ktoś przyłoży. Akt wiary : i tak już się z te­go nie podniesie. Akt miłości : kocham siebie za to wszystko.Pytanie o sens życia jest najbardziej naglącym ze wszystkich ludzkich pytań.Książę, który przebacza swym poddanym, wyobraża sobie, że dokonuje aktu miłosierdzia, choć bywa to jakże często akt sprawiedliwości. I na odwrót, nieraz wymierzając karę mniema, że dokonuje aktu sprawiedliwości, a jest to w istocie akt tyranii.Miłość jest czymś boskim.