Aktualność jest określeniem tego, co najmniej istotne.


aktualność-jest-określeniem-tego-co-najmniej-istotne
mikołaj gomez davillaaktualnośćjestokreśleniemtegoconajmniejistotneaktualność jestjest określeniemokreśleniem tegoco najmniejnajmniej istotneaktualność jest określeniemjest określeniem tegoco najmniej istotneaktualność jest określeniem tego

Nikt, nawet sam malarz nie potrafi wyjaśnić tego jedynego co w obrazie jest naprawdę istotne...Z wiarą jest podobnie jak z miłością. Znajdujemy ją w chwili, gdy się tego najmniej spodziewamy.Wbrew rozpowszechnionym przekonaniom, sprawiedliwość bardzo często jest z tego świata: bumerang, którym atakowaliśmy, wraca i rani nas w najmniej spodziewanym momencie.Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.Głosuj na kandydata, który obiecuje najmniej - będziesz nim najmniej rozczarowany.Ze wszystkich stworzeń na świecie jeden tylko człowiek umie się śmiać, choć właśnie on ma do tego najmniej powodów.