A.L.: W swoim pisarstwie dochodzisz od absurdu do prawdy. J.G.: Albo od prawdy do absurdu.


al-w-swoim-pisarstwie-dochodzisz-od-absurdu-do-prawdy-jg-albo-od-prawdy-do-absurdu
janusz głowackialswoimpisarstwiedochodziszodabsurdudoprawdyjgalboprawdyabsurduw swoimswoim pisarstwiepisarstwie dochodziszdochodzisz odod absurduabsurdu dodo prawdyalbo odod prawdyprawdy dodo absurduw swoim pisarstwieswoim pisarstwie dochodziszpisarstwie dochodzisz oddochodzisz od absurduod absurdu doabsurdu do prawdyalbo od prawdyod prawdy doprawdy do absurduw swoim pisarstwie dochodziszswoim pisarstwie dochodzisz odpisarstwie dochodzisz od absurdudochodzisz od absurdu dood absurdu do prawdyalbo od prawdy dood prawdy do absurduw swoim pisarstwie dochodzisz odswoim pisarstwie dochodzisz od absurdupisarstwie dochodzisz od absurdu dodochodzisz od absurdu do prawdyalbo od prawdy do absurdu

Sprowadzenie do absurdu.Gra to żywioł absurdu i chaosu.Człowiek zdolny jest do czynów przekształcających wyobraźnię. Jego umysł wytycza szlaki przez Galaktykę Absurdu.Światło prawdy spada na nas z bezlitosną szczerością, w świetle prawdy obojgu nam diabelsko nie do twarzy.Są prawdy, których nie wystarczy dowieść, ale które trzeba dać uczuć; do tych należą prawdy moralne.Człowiek pot­ra­fi uczy­nić i to, cze­go nie zdoła ogarnąć je­go wyob­raźnia. Je­go czoło prze­cina ga­lak­tykę absurdu.