Albo wesz zwycięży rewolucję, albo rewolucja zwycięży wesz.


albo-wesz-zwycięży-rewolucję-albo-rewolucja-zwycięży-wesz
włodzimierz leninalboweszzwyciężyrewolucjęalborewolucjaweszalbo weszwesz zwyciężyzwycięży rewolucjęalbo rewolucjarewolucja zwyciężyzwycięży weszalbo wesz zwyciężywesz zwycięży rewolucjęalbo rewolucja zwyciężyrewolucja zwycięży weszalbo wesz zwycięży rewolucjęalbo rewolucja zwycięży wesz

Jeśli pracownik naukowy, przyzwyczajony do pracy w zwykłym laboratorium, zostanie przeniesiony do pałacu z marmuru, to jedno z dwojga, albo on pokona marmurowy pałac, albo marmurowy pałac pokona jego. Jeśli zwycięży badacz, to pałac stanie się jego warsztatem i upodobni się do zwykłej pracowni. Ale jeśli zwycięży pałac - to biada badaczowi!Każdy wieloryb ma swoją wesz.Każdy wielo­ryb ma swoją wesz.Miłość bardzo przypomina torturę albo zabieg chirurgiczny - on albo ona będzie wykonawcą, czy katem, drugie pacjentem albo ofiarą.Spełniam swój obowiązek i inne sprawy mnie nie obchodzą. Bo albo to bezduszne, albo nierozumne, albo zbłąkane i drogi nie znające.Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega albo zaśnie - w każdym razie wygra.