Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy.


albowiem-korzeniem-wszelkiego-zła-jest-chciwość-pieniędzy
bibliaalbowiemkorzeniemwszelkiegozłajestchciwośćpieniędzyalbowiem korzeniemkorzeniem wszelkiegowszelkiego złazła jestjest chciwośćchciwość pieniędzyalbowiem korzeniem wszelkiegokorzeniem wszelkiego zławszelkiego zła jestzła jest chciwośćjest chciwość pieniędzyalbowiem korzeniem wszelkiego złakorzeniem wszelkiego zła jestwszelkiego zła jest chciwośćzła jest chciwość pieniędzyalbowiem korzeniem wszelkiego zła jestkorzeniem wszelkiego zła jest chciwośćwszelkiego zła jest chciwość pieniędzy

Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain
brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła. -Tadeusz Olszański
rzeczą-czujnoś-jest-wyrażać-protest-w-obliczu-wszelkiego-zła
Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła. -Helen Keller Adams
miłość-własna-ży-u-korzenia-wszelkiego-zła
Pieniądze to korzeń wszelkiego zła, a człowiek powinien mieć korzenie. -Scott Adams
pieniądze-to-korzeń-wszelkiego-zła-a-człowiek-powinien-mieć-korzenie
Wystrzegaj się altruizmu - płynie on z samooszukiwania się, które jest źródłem wszelkiego zła. -Anne Rand
wystrzegaj-ę-altruizmu-płynie-on-z-samooszukiwania-ę-które-jest-źródłem-wszelkiego-zła