Am­bicja za­bija myśl.


am­bicja-za­bija-myśl
w » ludwig wittgenstein » uwagi różneam­bicjaza­bijamyślam­bicja za­bijaza­bija myślam­bicja za­bija myśl

Kłam­stwo za­bija przy­jaźń, praw­da za­bija miłość.Am­bicja spaczo­ne ma korzenie.Am­bicja dąży do ce­lu, które­go nig­dy nie osiąga.Praw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzie zaw­sze budzić miłość.Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.