Amerykanie nie powinni zawsze tak się denerwować, kiedy inne państwa mają poglądy odmienne od amerykańskich.


amerykanie-nie-powinni-zawsze-tak-ę-denerwować-kiedy-inne-państwa-mają-poglądy-odmienne-od-amerykańskich
indira gandhiamerykanieniepowinnizawszetaksiędenerwowaćkiedyinnepaństwamająpoglądyodmienneodamerykańskichamerykanie nienie powinnipowinni zawszezawsze taktak sięsię denerwowaćkiedy inneinne państwapaństwa mająmają poglądypoglądy odmienneodmienne odod amerykańskichamerykanie nie powinninie powinni zawszepowinni zawsze takzawsze tak siętak się denerwowaćkiedy inne państwainne państwa mająpaństwa mają poglądymają poglądy odmiennepoglądy odmienne ododmienne od amerykańskichamerykanie nie powinni zawszenie powinni zawsze takpowinni zawsze tak sięzawsze tak się denerwowaćkiedy inne państwa mająinne państwa mają poglądypaństwa mają poglądy odmiennemają poglądy odmienne odpoglądy odmienne od amerykańskichamerykanie nie powinni zawsze taknie powinni zawsze tak siępowinni zawsze tak się denerwowaćkiedy inne państwa mają poglądyinne państwa mają poglądy odmiennepaństwa mają poglądy odmienne odmają poglądy odmienne od amerykańskich

Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy mieć je powinni.Jak republiki troszczą się o swoje bezpieczeństwo łącząc się, tak znów państwa despotyczne czynią to samo odcinając się i trzymając się, aby tak rzec, w odosobnieniu. Poświęcają część kraju, pustoszą granice i obracają je w perzynę; jądro państwa staje się niedostępne.Kiedy myślę o położeniu władców, zawsze otoczonych ludźmi chciwymi i nienasyconymi, mogę ich tylko żałować; żałuję ich jeszcze więcej, kiedy nie mają siły oprzeć się prośbom, zawsze zaspokajanym na koszt tych, którzy nie proszą o nic.Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być.Jesteśmy tak ślepi, że nie wiemy, kiedy się martwić, a kiedy cieszyć: oddajemy się prawie zawsze fałszywym radościom i smutkom.Nie zawsze podzielam swoje poglądy.