Amerykanin zajmuje się pracą, a w wolnych chwilach kobietami. Włoch zajmuje się kobietami, a w wolnych chwilach pracą.


amerykanin-zajmuje-ę-pracą-a-w-wolnych-chwilach-kobietami-włoch-zajmuje-ę-kobietami-a-w-wolnych-chwilach-pracą
zsa zsa gaboramerykaninzajmujesiępracąwolnychchwilachkobietamiwłochkobietamipracąamerykanin zajmujezajmuje sięsię pracąw wolnychwolnych chwilachchwilach kobietamiwłoch zajmujezajmuje sięsię kobietamiw wolnychwolnych chwilachchwilach pracąamerykanin zajmuje sięzajmuje się pracąa w wolnychw wolnych chwilachwolnych chwilach kobietamiwłoch zajmuje sięzajmuje się kobietamia w wolnychw wolnych chwilachwolnych chwilach pracąamerykanin zajmuje się pracąa w wolnych chwilachw wolnych chwilach kobietamiwłoch zajmuje się kobietamia w wolnych chwilachw wolnych chwilach pracąa w wolnych chwilach kobietamia w wolnych chwilach pracą

Gdy płaczesz w wolnych chwilach, a tęsknota w sercu gra, nie pytaj, kto Cię kocha, bo to zawsze będę ja.Wykształcenie jest w chwilach pomyślności ozdobą, a w chwilach nieszczęścia - schronieniem.Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Ten, kto nie zajmuje się literaturą piękną - nie jest humanistą, lecz ten, co nie zajmuje się filozofią, nie jest w ogóle człowiekiem.Ame­ryka­nin zaj­mu­je się pracą, a w wol­nych chwi­lach ko­bieta­mi. Włoch zaj­mu­je się ko­bieta­mi, a w wol­nych chwi­lach pracą.Umiarkowanie i praca są prawdziwymi lekarzami człowieka: praca wzmaga apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go.