An­gli­cy


an­gli­cy-wyszli-po an­giel­sku-Ło piero­na-pa­radoks- 
m44gan­gli­cywyszlipo an­giel­skuŁo piero­napa­radoks wyszli po an­giel­skuŁo piero­na pa­radoks

Gli­niana do­niczka stojąca na słońcu zaw­sze po­zos­ta­nie gli­nianą do­niczką. Mu­si przejść przez biały żar pieca, by stać się porcelaną. -Mildred Wite Stouven
gli­niana-do­niczka-stojąca-na słońcu-zaw­sze-po­zos­­nie-gli­nianą-do­niczką-mu­ przejść-przez-biały-żar-pieca-by stać ę
doszli do siebie zdro­wieli wy­pełnieni wyszli żywotni  -Cykam
doszli-do siebie-zdro­wieli-wy­pełnieni-wyszli-żywotni 
Ja­ko an­giel­ski pac­jent myślę o niebies­kich mig­dałach po dżentelmeńsku  -Smoky Blue
ja­ko-an­giel­ski-pac­jent-myślę-o niebies­kich-mig­dałach-po dżentelmeńsku 
` Pro­ponu­jesz ludziom, żeby wyszli ze swoich og­ra­niczeń a sam w nich tkwisz !  -bluecaffe
` pro­ponu­jesz-ludziom-żeby-wyszli-ze swoich-og­ra­niczeń-a sam-w nich-tkwisz-