Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać, ale tacy, którzy nie będą potrafili się uczyć.


analfabetami-w-przyszłoś-nie-będą-ludzie-nie-umiejący-czytać-ale-tacy-którzy-nie-będą-potrafili-ę-uczyć
alvin toffleranalfabetamiprzyszłościniebędąludzieumiejącyczytaćaletacyktórzypotrafilisięuczyćanalfabetami ww przyszłościprzyszłości nienie będąbędą ludzieludzie nienie umiejącyumiejący czytaćale tacyktórzy nienie będąbędą potrafilipotrafili sięsię uczyćanalfabetami w przyszłościw przyszłości nieprzyszłości nie będąnie będą ludziebędą ludzie nieludzie nie umiejącynie umiejący czytaćktórzy nie będąnie będą potrafilibędą potrafili siępotrafili się uczyćanalfabetami w przyszłości niew przyszłości nie będąprzyszłości nie będą ludzienie będą ludzie niebędą ludzie nie umiejącyludzie nie umiejący czytaćktórzy nie będą potrafilinie będą potrafili siębędą potrafili się uczyćanalfabetami w przyszłości nie będąw przyszłości nie będą ludzieprzyszłości nie będą ludzie nienie będą ludzie nie umiejącybędą ludzie nie umiejący czytaćktórzy nie będą potrafili sięnie będą potrafili się uczyć

Wady będą, dopóki będą ludzie. -Tacyt
wady-będą-dopóki-będą-ludzie
Wady będą, dopóki ludzie będą. -Tacyt
wady-będą-dopóki-ludzie-będą
Są cztery gatunki ludzi: tacy którzy siedzą cicho i nic nie robią, tacy którzy mówią żeby siedzieć cicho i nic nie robią, tacy którzy coś robią i tacy którzy wiele mówią o robieniu. -Anonim
są-cztery-gatunki-ludzi-tacy-którzy-siedzą-cicho-i-nic-nie-robią-tacy-którzy-mówią-żeby-siedzieć-cicho-i-nic-nie-robią-tacy-którzy-coś