Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać, ale tacy, którzy nie będą potrafili się uczyć.


analfabetami-w-przyszłoś-nie-będą-ludzie-nie-umiejący-czytać-ale-tacy-którzy-nie-będą-potrafili-ę-uczyć
alvin toffleranalfabetamiprzyszłościniebędąludzieumiejącyczytaćaletacyktórzypotrafilisięuczyćanalfabetami ww przyszłościprzyszłości nienie będąbędą ludzieludzie nienie umiejącyumiejący czytaćale tacyktórzy nienie będąbędą potrafilipotrafili sięsię uczyćanalfabetami w przyszłościw przyszłości nieprzyszłości nie będąnie będą ludziebędą ludzie nieludzie nie umiejącynie umiejący czytaćktórzy nie będąnie będą potrafilibędą potrafili siępotrafili się uczyćanalfabetami w przyszłości niew przyszłości nie będąprzyszłości nie będą ludzienie będą ludzie niebędą ludzie nie umiejącyludzie nie umiejący czytaćktórzy nie będą potrafilinie będą potrafili siębędą potrafili się uczyćanalfabetami w przyszłości nie będąw przyszłości nie będą ludzieprzyszłości nie będą ludzie nienie będą ludzie nie umiejącybędą ludzie nie umiejący czytaćktórzy nie będą potrafili sięnie będą potrafili się uczyć

The Beatles to przeszłość, ale John, Paul, George i Ringo... Bóg jeden wie, jakie relacje będą posiadali w przyszłości. Ja nie wiem. Ciągle kocham tych facetów. Ponieważ oni zawszę będą tymi ludźmi, którzy byli częścią mojego życia.W życiu na­leży pa­miętać, żeby nig­dy, ale to nig­dy się nie po­niżać. Jeśli Ty sam będziesz to ro­bić wte­dy nie ocze­kuj, że ludzie będą mieli do Ciebie sza­cunek. Po pros­tu sza­nuj siebie, a in­ni będą ro­bić to samo.Bywają tacy, którzy wiedzą, że kłamią, a jednak nie cofają się przed tym. Bywają tacy, którzy kłamią, lecz o tym nie wiedzą. Ale nie brak też niespodzianek: bywają i tacy, którzy myślą, że kłamią, podczas gdy mówią prawdę.Wady będą, dopóki będą ludzie.Wady będą, dopóki ludzie będą.Są cztery gatunki ludzi: tacy którzy siedzą cicho i nic nie robią, tacy którzy mówią żeby siedzieć cicho i nic nie robią, tacy którzy coś robią i tacy którzy wiele mówią o robieniu.