Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie.


ani-ambicja-ani-sztuka-ani-podróże-ani-bogactwo-uśmiech-jest-niezbędny-do-życia-taki-uśmiech-który-z-sytego-serca-płynie
maria kuncewiczaniambicjaanisztukapodróżebogactwouśmiechjestniezbędnydożyciatakiuśmiechktórysytegosercapłynieani ambicjaani sztukaani podróżeani bogactwobogactwouśmiechuśmiech jestjest niezbędnyniezbędny dodo życiataki uśmiechktóry zz sytegosytego sercaserca płynieani bogactwouśmiech jestuśmiech jest niezbędnyjest niezbędny doniezbędny do życiaktóry z sytegoz sytego sercasytego serca płynieuśmiech jest niezbędnyuśmiech jest niezbędny dojest niezbędny do życiaktóry z sytego sercaz sytego serca płynieuśmiech jest niezbędny douśmiech jest niezbędny do życiaktóry z sytego serca płynie

Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest. -Antoine De Saint - Exupery
przychodzi-taka-pora-kiedy-nie-żądasz-niczego-ani-ust-ani-uśmiechu-ani-miękkich-ramion-ani-oddechu-jej-obecnoś-wystarcza-że-ona-jest
Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom. -Stefan Żeromski
prawdę-swą-należy-mówić-głośno-nie-schlebiając-ani-rzeczom-ani-wypadkom-ani-stosunkom-ani-ideom
Jaki człowiek jest najmniej pożyteczny? Taki, który nie umie ani rządzić, ani być posłusznym. -Anonim
jaki-człowiek-jest-najmniej-pożyteczny-taki-który-nie-umie-ani-rządzić-ani-być-posłusznym
Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu. -Confiteor Przybyszewski
artysta-nie-jest-sługą-ani-kierownikiem-nie-należy-ani-do-narodu-ani-do-świata-nie-służy-żadnej-idei-ani-żadnemu-społeczeństwu