Ani kamienne wieże, ani mury / Z kowanej miedzi, ni podziemia stęchłe, / Ani ciężary łańcuchów / Nie podołają nigdy sile ducha.


ani-kamienne-wieże-ani-mury-z-kowanej-miedzi-podziemia-stęchłe-ani-ężary-łańcuchów-nie-podołają-nigdy-sile-ducha
william shakespeareanikamiennewieżeanimurykowanejmiedzipodziemiastęchłeciężaryłańcuchówniepodołająnigdysileduchaani kamiennekamienne wieżeani murymury /z kowanejkowanej miedzini podziemiapodziemia stęchłe/ aniani ciężaryciężary łańcuchówłańcuchów // nienie podołająpodołają nigdynigdy silesile duchaani kamienne wieżeani mury /mury / z/ z kowanejz kowanej miedzini podziemia stęchłe/ ani ciężaryani ciężary łańcuchówciężary łańcuchów /łańcuchów / nie/ nie podołająnie podołają nigdypodołają nigdy silenigdy sile duchaani mury / zmury / z kowanej/ z kowanej miedzi/ ani ciężary łańcuchówani ciężary łańcuchów /ciężary łańcuchów / niełańcuchów / nie podołają/ nie podołają nigdynie podołają nigdy silepodołają nigdy sile duchaani mury / z kowanejmury / z kowanej miedzi/ ani ciężary łańcuchów /ani ciężary łańcuchów / nieciężary łańcuchów / nie podołająłańcuchów / nie podołają nigdy/ nie podołają nigdy silenie podołają nigdy sile ducha

Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom. -Stefan Żeromski
prawdę-swą-należy-mówić-głośno-nie-schlebiając-ani-rzeczom-ani-wypadkom-ani-stosunkom-ani-ideom
Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest. -Antoine De Saint - Exupery
przychodzi-taka-pora-kiedy-nie-żądasz-niczego-ani-ust-ani-uśmiechu-ani-miękkich-ramion-ani-oddechu-jej-obecnoś-wystarcza-że-ona-jest
Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu. -Confiteor Przybyszewski
artysta-nie-jest-sługą-ani-kierownikiem-nie-należy-ani-do-narodu-ani-do-świata-nie-służy-żadnej-idei-ani-żadnemu-społeczeństwu
Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie. -Maria Kuncewicz
ani-ambicja-ani-sztuka-ani-podróże-ani-bogactwo-uśmiech-jest-niezbędny-do-życia-taki-uśmiech-który-z-sytego-serca-płynie
Nigdy nikomu, ani na żądanie, ani na prośby niczyje, nie podam trucizny. -Hipokrates
nigdy-nikomu-ani-na-żądanie-ani-na-prośby-niczyje-nie-podam-trucizny
Matka nigdy nie odchodzi od kołyski, ani od Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka. -Stefan Wyszyński kard
matka-nigdy-nie-odchodzi-od-kołyski-ani-od-kalwarii-ani-od-grobu-swojego-dziecka