Ani różnice poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic. Oprócz jej braku.


ani-różnice-poglądów-ani-różnica-wieku-nic-w-ogó-nie-może-być-powodem-zerwania-wielkiej-miłoś-nic-oprócz-jej-braku
maria dąbrowskaaniróżnicepoglądówaniróżnicawiekunicogóleniemożebyćpowodemzerwaniawielkiejmiłościnicopróczjejbrakuani różniceróżnice poglądówani różnicaróżnica wiekunic ww ogóleogóle nienie możemoże byćbyć powodempowodem zerwaniazerwania wielkiejwielkiej miłościoprócz jejjej brakuani różnice poglądówani różnica wiekunic w ogólew ogóle nieogóle nie możenie może byćmoże być powodembyć powodem zerwaniapowodem zerwania wielkiejzerwania wielkiej miłościoprócz jej brakunic w ogóle niew ogóle nie możeogóle nie może byćnie może być powodemmoże być powodem zerwaniabyć powodem zerwania wielkiejpowodem zerwania wielkiej miłościnic w ogóle nie możew ogóle nie może byćogóle nie może być powodemnie może być powodem zerwaniamoże być powodem zerwania wielkiejbyć powodem zerwania wielkiej miłości

Ani różni­ca poglądów, ani różni­ca wieku, nic w ogóle nie może być po­wodem zer­wa­nia wiel­kiej miłości. Nic, prócz jej braku.wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Przyjaźń może oznaczać bycie razem, pisanie listów lub rozmowy telefoniczne. Może być wiotka, ulotna, trwała i silna, może trwać całe życie lub tydzień. Może zostawić nas z uczuciem goryczy albo zostać w pamięci jak ciepły, jasny klejnot. Nic nie zastąpi przyjaźni - ani pieniądze, ani władza, uroda, dobrobyt, ani sława.Jak w ogóle opi­sać miłość, w której nic się nie dzieje i dziać nie może, miłość której ujaw­nić nie wol­no ani jed­nym słowem, ani jed­nym drgnięciem twarzy, ani jed­nym spoj­rze­niem? Miłość zaw­sze do cze­goś dąży, na coś cze­ka, a na cóż mogłem cze­kać ja, cze­go się spodziewać? Jeżeli trzymasz się wyłącznie swojej żony, nie będziesz mógł nic dać, ani sprzedać, ani kupić bez jej zezwolenia.Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest.