Ani wiel­ki, ani mały nie unik­nie śmierci.


ani-wiel­ki-ani-ły-nie unik­nie-śmierci
horacyaniwiel­kianimałynie unik­nieśmierciani wiel­kiani małymały nie unik­nienie unik­nie śmierciani mały nie unik­niemały nie unik­nie śmierciani mały nie unik­nie śmierci

Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom.Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest.Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu....ani siły do życia, ani ocho­ty do śmierci...Jeżeli ani twoje radości, ani twoje troski nie staną się wielkie, świat stanie się mały.Nie kocham go, ani za szcze­ry uśmiech, ani za poczu­cie humoru, ani za głos, który da­je ta­kie ukojenie, ani za to urocze za­gubienie w oczach, kiedy nie wie jak po­winien się zachować. Nie, na­wet nie po­myślałabym o tym, żeby po­kochać ko­goś z kim nig­dy nie mogłabym być.