Anioł nigdy nie upada. Diabeł upada tak nisko, że nigdy się nie podniesie. Człowiek upada i powstaje.


anioł-nigdy-nie-upada-diabeł-upada-tak-nisko-że-nigdy-ę-nie-podniesie-człowiek-upada-i-powstaje
fiodor dostojewskianiołnigdynieupadadiabełupadatakniskożesiępodniesieczłowiekpowstajeanioł nigdynigdy nienie upadadiabeł upadaupada taktak niskoże nigdynigdy sięsię nienie podniesieczłowiek upadaupada ii powstajeanioł nigdy nienigdy nie upadadiabeł upada takupada tak niskoże nigdy sięnigdy się niesię nie podniesieczłowiek upada iupada i powstajeanioł nigdy nie upadadiabeł upada tak niskoże nigdy się nienigdy się nie podniesieczłowiek upada i powstajeże nigdy się nie podniesie

Jeżeli upada mężczyzna, to upada tylko mężczyzna, ale gdy kobieta upada, to upada cały naród. -Gertrud von Le Fort
jeżeli-upada-mężczyzna-to-upada-tylko-mężczyzna-ale-gdy-kobieta-upada-to-upada-cały-naród
Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnosić. -Konfucjusz
siła-człowieka-nie-polega-na-tym-że-nigdy-nie-upada-ale-na-tym-że-potrafi-ę-podnosić
Człowiek upada i się podnosi. Jedni nazywają to gimnastyką, inni sensem życia -Sławomir Kuligowski
człowiek-upada-i-ę-podnosi-jedni-nazywają-to-gimnastyką-inni-sensem-życia
Jak ciało pozbawione duszy upada, tak i miasto praw pozbawione rozprzęga się. -Demostenes
jak-ciało-pozbawione-duszy-upada-tak-i-miasto-praw-pozbawione-rozprzęga-ę
Moralność upada na coraz wygodniejsze posłania. -Stanisław Jerzy Lec
moralność-upada-na-coraz-wygodniejsze-posłania
Kochaj i miłość rozdziel na ludów atomy, poświęcaj się - a wieńców od świata nie żądaj - pracuj i wołaj: hańba temu, co upada. -Władysław Ordon
kochaj-i-miłość-rozdziel-na-ludów-atomy-poświęcaj-ę-a-wieńców-od-świata-nie-żądaj-pracuj-i-wołaj-hańba-temu-co-upada