Ar­tyści nig­dy nie przes­tają być dziećmi, ale niektóre dzieci rodzą się dorosłe.


ar­tyś-nig­dy-nie przes­tają-być-dziećmi-ale-niektóre-dzieci-rodzą ę-dorosłe
maria kuncewiczowaar­tyścinig­dynie przes­tająbyćdziećmialeniektóredziecirodzą siędorosłear­tyści nig­dynig­dy nie przes­tająnie przes­tają byćbyć dziećmiale niektóreniektóre dziecidzieci rodzą sięrodzą się dorosłear­tyści nig­dy nie przes­tająnig­dy nie przes­tają byćnie przes­tają być dziećmiale niektóre dzieciniektóre dzieci rodzą siędzieci rodzą się dorosłear­tyści nig­dy nie przes­tają byćnig­dy nie przes­tają być dziećmiale niektóre dzieci rodzą sięniektóre dzieci rodzą się dorosłear­tyści nig­dy nie przes­tają być dziećmiale niektóre dzieci rodzą się dorosłe

Artyści nigdy nie przestają być dziećmi, ale niektóre dzieci rodzą się dorosłe.Kiedy rodzi­ce zacho­wują się jak dzieci, ich dzieci szyb­ko muszą stać się dorosłe.Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą.Wasze dzieci nie są waszy­mi dziećmi. Są sy­nami i córka­mi tęskno­ty Życia za nim sa­mym. Przechodzą przez was, ale z was nie wychodzą, i cho­ciaż są z wa­mi, nie na­leżą do was.Dzieci w gettach nie są dziećmi.Wszyscy mężczyźni są dziećmi. Nie mogą żyć bez fajerwerków, wielkich słów i wspaniałych gestów. Ale, na szczęście, jesteśmy my, kobiety, które uważają, żeby dzieci nie upadły i nie rozbiły sobie nosa.