Ar­tysta to osob­nik, który z czwo­rokątne­go świata od­rzu­cił frag­ment, co się zwie zdro­wym rozsądkiem, i żyje w świecie trójkątnym.


ar­tysta-to osob­nik-który-z czwo­rokątne­go-świata-od­rzu­ł-frag­ment-co ę-zwie-zdro­wym-rozsądkiem-i żyje-w świecie
natsume sosekiar­tystato osob­nikktóryz czwo­rokątne­goświataod­rzu­ciłfrag­mentco sięzwiezdro­wymrozsądkiemi żyjew świecietrójkątnymar­tysta to osob­nikktóry z czwo­rokątne­goz czwo­rokątne­go świataświata od­rzu­ciłod­rzu­cił frag­mentco się zwiezwie zdro­wymzdro­wym rozsądkiemi żyje w świeciew świecie trójkątnymktóry z czwo­rokątne­go świataz czwo­rokątne­go świata od­rzu­ciłświata od­rzu­cił frag­mentco się zwie zdro­wymzwie zdro­wym rozsądkiemi żyje w świecie trójkątnymktóry z czwo­rokątne­go świata od­rzu­ciłz czwo­rokątne­go świata od­rzu­cił frag­mentco się zwie zdro­wym rozsądkiemktóry z czwo­rokątne­go świata od­rzu­cił frag­ment

Nie pi­je al­ko bo wolę pat­rzeć na wszys­tko zdro­wym rozsądkiem. Nie chodzę na im­pre­zy bo nie lu­bię spo­conych koszu­lek. Nie pa­le pa­pierosów bo i tak się zat­ru­wam codziennością.Ko­biety są jak je­lenie - rzu­cił Co­hen z miną znaw­cy. - Nie można się na nie rzu­cać, trze­ba je ścigać.grze­je się słońcem kiedyś frag­ment góry, już ka­myk na plaży Bogów pro­simy tyl­ko o zdro­wy rozsądek w zdro­wym ciele.Is­totą rzeczy­wis­tości jest sens. Co nie ma sen­su, nie jest dla nas rzeczy­wis­te. Każdy frag­ment rzeczy­wis­tości żyje dzięki te­mu, że ma udział w ja­kimś sen­sie uniwersalnym.Jak le­gen­da sta­ra głosi: Wod­nik dzba­nek wo­dy nosi. Gar­niec zdro­wej, zim­nej wody, Coś dla męskich serc ochłody. W gorącej wodzie kąpani, Przez Niego będą oblani. Sprawę ma­my oczywistą: Wod­nik zaw­sze realistą. Cze­mu za­tem je kochamy? Pa­nie Wod­nik podziwiamy? Pa­ni Wod­nik ma coś w sobie. Każdy fa­cet Wam to powie. Wdzięk i urok osobisty; To za­lety z długiej listy. *Pew­nej Pa­ni Wod­nik dedykowane.