Arcydzieła minionych epok mają to do siebie, iż trzeba się nauczyć je czytać.


arcydzieła-minionych-epok-mają-to-do-siebie-iż-trzeba-ę-nauczyć-czytać
tadeusz Żeleński - boyarcydziełaminionychepokmajątodosiebietrzebasięnauczyćczytaćarcydzieła minionychminionych epokepok majądo siebieiż trzebatrzeba sięsię nauczyćnauczyć jeje czytaćarcydzieła minionych epokminionych epok mająmają to doiż trzeba siętrzeba się nauczyćsię nauczyć jenauczyć je czytaćarcydzieła minionych epok mająepok mają to domają to do siebieiż trzeba się nauczyćtrzeba się nauczyć jesię nauczyć je czytaćminionych epok mają to doepok mają to do siebieiż trzeba się nauczyć jetrzeba się nauczyć je czytać

Nauczyć kochać, nauczyć rozpoznawać miłość, nauczyć być szczęśliwym, to znaczy, nauczyć szanować samego siebie, nauczyć godności ludzkiej.Czytać wszystkiego nie trzeba. Należy czytać tylko to, co daje odpowiedź na zrodzone w duszy pytania.Sokrates wierzył, że cnoty można się nauczyć, ale to Trzeba całego życia, by nauczyć się żyć.Być szczęśliwym - tego trzeba się nauczyć.Trzeba mieć dużo cierpliwości, by się jej nauczyć.