Ars longa, vita brevis - sztuka długa, życie krótkie.


ars-longa-vita-brevis-sztuka-długa-życie-krótkie
anonimarslongavitabrevissztukadługażyciekrótkiears longavita brevisbrevissztukasztuka długażycie krótkievita brevissztuka długa

Życie jest krótkie, sztuka długa. -Hipokrates
Życie-jest-krótkie-sztuka-długa
Życie krótkie, nauka sztuki długa, doświadczenie mylne, wyrokowanie (diagnozowania) trudne. -Hipokrates
Życie-krótkie-nauka-sztuki-długa-doświadczenie-mylne-wyrokowanie-diagnozowania-trudne
Ars amandi - Sztuka kochania. -Owidiusz
ars-amandi-sztuka-kochania
Ars mo­rien­di rzekł człowiek, ars be­ne mo­rien­di od­po­wie­dział Bóg. -Chemicals
ars-mo­rien­di-rzekł-człowiek-ars-be­ne-mo­rien­di-od­po­wie­dział-bóg
Honesta mors turpi vita potior - lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie. -Tacyt
honesta-mors-turpi-vita-potior-lepsza-zaszczytna-śmierć-ż-haniebne-życie