Ars mo­rien­di rzekł człowiek, ars be­ne mo­rien­di od­po­wie­dział Bóg.


ars-mo­rien­di-rzekł-człowiek-ars-be­ne-mo­rien­di-od­po­wie­dział-bóg
chemicalsarsmo­rien­dirzekłczłowiekarsbe­neod­po­wie­działbógars mo­rien­dimo­rien­di rzekłrzekł człowiekars be­nebe­ne mo­rien­dimo­rien­di od­po­wie­działod­po­wie­dział bógars mo­rien­di rzekłmo­rien­di rzekł człowiekars be­ne mo­rien­dibe­ne mo­rien­di od­po­wie­działmo­rien­di od­po­wie­dział bógars mo­rien­di rzekł człowiekars be­ne mo­rien­di od­po­wie­działbe­ne mo­rien­di od­po­wie­dział bógars be­ne mo­rien­di od­po­wie­dział bóg

Ars amandi - Sztuka kochania. -Owidiusz
ars-amandi-sztuka-kochania
Ars longa, vita brevis - sztuka długa, życie krótkie. -Anonim
ars-longa-vita-brevis-sztuka-długa-życie-krótkie
Cza­sami miłość by­wa in­te­resow­na, ale człowiek jest na ty­le głupi, że za­nim się zo­rien­tu­je, ona zdąży już ten in­te­res załatwić. -Kuba Wojewódzki
cza­sami-miłość-by­wa-in­te­resow­na-ale-człowiek-jest na ty­-głupi-że za­nim ę-zo­rien­­-ona-zdąży-już-ten-in­te­res
Po to, aby umocnić i oczyścić świat dzisiejszy, nie jest nam konieczna ars moriendi, ale zmartwychwstanie Chrystusa. -Dietrich Bonhoeffer
po-to-aby-umocnić-i-oczyść-świat-dzisiejszy-nie-jest-nam-konieczna-ars-moriendi-ale-zmartwychwstanie-chrystusa
Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. -Jan Vianney
gdy­by-człowiek-wie­dział-jak bóg-go kocha-umarłby-ze szczęścia
Zo­rien­to­wana na ptaszki cnotę trzy­mała w klatce na wszel­ki wy­padek, gdy­by któryś zna­lazł klucz. -SaTyR_
zo­rien­to­wana-na ptaszki-cnotę-trzy­ła-w klatce-na-wszel­ki-wy­padek-gdy­by-któryś-zna­lazł-klucz