Artyści bardzo często wykonywają dobre dzieła źle, a złe dobrze.


artyś-bardzo-często-wykonywają-dobre-dzieła-ź-a-złe-dobrze
karol kazimierz kurpińskiartyścibardzoczęstowykonywajądobredziełaźlezłedobrzeartyści bardzobardzo częstoczęsto wykonywająwykonywają dobredobre dzieładzieła źlezłe dobrzeartyści bardzo częstobardzo często wykonywajączęsto wykonywają dobrewykonywają dobre dzieładobre dzieła źlea złe dobrzeartyści bardzo często wykonywająbardzo często wykonywają dobreczęsto wykonywają dobre dzieławykonywają dobre dzieła źleartyści bardzo często wykonywają dobrebardzo często wykonywają dobre dziełaczęsto wykonywają dobre dzieła źle

Złe nie śpi, natomiast dobre zasypia bardzo często. -Stefan Kisielewski
złe-nie-śpi-natomiast-dobre-zasypia-bardzo-często
Zdarzenia bardzo dobre i bardzo złe przychodzą nagle. Nic ich nie zapowiada - ani przeczucia, ani żaden wstęp. -Nadzieja Drucka
zdarzenia-bardzo-dobre-i-bardzo-złe-przychodzą-nagle-nic-ich-nie-zapowiada-ani-przeczucia-ani-żaden-wstęp
Zdarzenia bardzo dobre i bardzo złe przychodą nagle. Nic ich nie zapowiada - ani przeczucia, ani żaden wstęp. -Nadzieja Drucka
zdarzenia-bardzo-dobre-i-bardzo-złe-przychodą-nagle-nic-ich-nie-zapowiada-ani-przeczucia-ani-żaden-wstęp
Ten osiągnął sukces, kto pracował dobrze, śmiał się często i kochał bardzo. -Elbert Hubbard
ten-osiągnął-sukces-kto-pracował-dobrze-śmiał-ę-często-i-kochał-bardzo
Złe się zwykle mści, ale dobre niekoniecznie się wynagradza. Złe ma silniejsze konsekwencje. -Karol Irzykowski
złe-ę-zwykle-mś-ale-dobre-niekoniecznie-ę-wynagradza-złe-silniejsze-konsekwencje
Zła ustawa zmusza zawsze ustawodawcę do wydawania innych, często także bardzo niedobrych, które mają usunąć złe skutki te; pierwszej lub co najmniej zapewnić spełnienie jej zadań. -Montesquieu
zła-ustawa-zmusza-zawsze-ustawodawcę-do-wydawania-innych-często-także-bardzo-niedobrych-które-mają-usunąć-złe-skutki-te-pierwszej-lub-co