Artykuły potrzebne do wczorajszego eksperymentu, trzeba zamówić nie później niż jutro w południe.


artykuły-potrzebne-do-wczorajszego-eksperymentu-trzeba-zamówić-nie-później-ż-jutro-w-południe
anonimartykułypotrzebnedowczorajszegoeksperymentutrzebazamówićniepóźniejniżjutropołudnieartykuły potrzebnepotrzebne dodo wczorajszegowczorajszego eksperymentutrzeba zamówićzamówić nienie późniejpóźniej niżniż jutrojutro ww południeartykuły potrzebne dopotrzebne do wczorajszegodo wczorajszego eksperymentutrzeba zamówić niezamówić nie późniejnie później niżpóźniej niż jutroniż jutro wjutro w południeartykuły potrzebne do wczorajszegopotrzebne do wczorajszego eksperymentutrzeba zamówić nie późniejzamówić nie później niżnie później niż jutropóźniej niż jutro wniż jutro w południeartykuły potrzebne do wczorajszego eksperymentutrzeba zamówić nie później niżzamówić nie później niż jutronie później niż jutro wpóźniej niż jutro w południe

Ciągle to jutro, jutro i znów jutro wije się w ciasnym kółku od dnia do dnia, aż do ostatniej głoski czasokresu. -William Shakespeare
ciągle-to-jutro-jutro-i-znów-jutro-wije-ę-w-ciasnym-kółku-od-dnia-do-dnia-aż-do-ostatniej-głoski-czasokresu
Dopóki proletariatowi potrzebne jest państwo, dopóty potrzebne mu jest nie w interesie wolności, lecz w celu zdławienia swoich przeciwników. -Fryderyk Engels
dopóki-proletariatowi-potrzebne-jest-państwo-dopóty-potrzebne-mu-jest-nie-w-interesie-wolnoś-lecz-w-celu-zdławienia-swoich-przeciwników
Mężczyzna myśli: lepiej dzisiaj niż jutro. Kobieta myśli: lepiej dzisiaj i jutro. -Erike Werner
mężczyzna-myśli-lepiej-dzisiaj-ż-jutro-kobieta-myśli-lepiej-dzisiaj-i-jutro
Daleko bardziej trzeba się strzec małych wad ludzkich niż wielkich, podobnie jak więcej trzeba strzec się wszy niż lwów. -Aleksander Świętochowski
daleko-bardziej-trzeba-ę-strzec-łych-wad-ludzkich-ż-wielkich-podobnie-jak-więcej-trzeba-strzec-ę-wszy-ż-lwów
Cytaty zawsze mają w sobie coś pusto-odświętnego, a artykuły - wulgaryzującego. -Hanna Malewska
cytaty-zawsze-mają-w-sobie-coś-pusto-odświętnego-a-artykuły-wulgaryzującego