Artysta dopiero wówczas jest wielki, gdy sprawia, iż widzowie nie interesują się detalami.


artysta-dopiero-wówczas-jest-wielki-gdy-sprawia-iż-widzowie-nie-interesują-ę-detalami
sarah bernhardtartystadopierowówczasjestwielkigdysprawiawidzowienieinteresująsiędetalamiartysta dopierodopiero wówczaswówczas jestjest wielkigdy sprawiaiż widzowiewidzowie nienie interesująinteresują sięsię detalamiartysta dopiero wówczasdopiero wówczas jestwówczas jest wielkiiż widzowie niewidzowie nie interesująnie interesują sięinteresują się detalamiartysta dopiero wówczas jestdopiero wówczas jest wielkiiż widzowie nie interesująwidzowie nie interesują sięnie interesują się detalamiartysta dopiero wówczas jest wielkiiż widzowie nie interesują sięwidzowie nie interesują się detalami

Przyjaźń prawdziwa istnieje dopiero wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaciel jest jego jedynym majątkiem. -Denis Diderot
przyjaźń-prawdziwa-istnieje-dopiero-wtedy-gdy-człowiek-nie-nic-bo-wówczas-przyjaciel-jest-jego-jedynym-majątkiem
Miłość zaczyna się rozwijać dopiero wówczas, gdy kochamy tych, którzy nie mogą się nam na nic przydać. -Erich Fromm
miłość-zaczyna-ę-rozwijać-dopiero-wówczas-gdy-kochamy-tych-którzy-nie-mogą-ę-nam-na-nic-przydać
Stosunek pomiędzy nauką a myśleniem staje się autentyczny dopiero wówczas, gdy dostrzegamy przedzielającą je przepaść. -Martin Heidegger
stosunek-pomiędzy-nauką-a-myśleniem-staje-ę-autentyczny-dopiero-wówczas-gdy-dostrzegamy-przedzielającą-przepaść
Polityka ulegnie zmianie dopiero wówczas, gdy mądrość będzie się rozprzestrzeniać równie łatwo, jak głupota. -Winston Churchill
polityka-ulegnie-zmianie-dopiero-wówczas-gdy-mądrość-będzie-ę-rozprzestrzeniać-równie-łatwo-jak-głupota
Rozliczne wyznania stają się dopiero wówczas szkodliwe, gdy jedno z nich rości sobie prawo prześladowania i uciskania innych. -Paul Thiry Holbach
rozliczne-wyznania-stają-ę-dopiero-wówczas-szkodliwe-gdy-jedno-z-nich-roś-sobie-prawo-prześladowania-i-uciskania-innych