Artysta może chodzić do muzeum, lecz żyć w nim może tylko pedant.


artysta-może-chodzić-do-muzeum-lecz-żyć-w-nim-może-tylko-pedant
george santayanaartystamożechodzićdomuzeumleczżyćnimtylkopedantartysta możemoże chodzićchodzić dodo muzeumlecz żyćw nimnim możemoże tylkotylko pedantartysta może chodzićmoże chodzić dochodzić do muzeumlecz żyć wżyć w nimw nim możenim może tylkomoże tylko pedantartysta może chodzić domoże chodzić do muzeumlecz żyć w nimżyć w nim możew nim może tylkonim może tylko pedantartysta może chodzić do muzeumlecz żyć w nim możeżyć w nim może tylkow nim może tylko pedant

Świat jest jak muzeum i każdy człowiek może w nim odegrać jedną z trzech ról: artysty, zwiedzającego lub strażnika.Pedant: Niejeden pedant stoi na straży bałaganu.Zawsze można twierdzić, że jest się artystą i nikt nie może udowodnić, że się nim nie jest.Artysta może wyrażać wszystko.Żeby zostać artystą istnieje tylko jeden sposób: trzeba się nim urodzić.Człowiek nie może żyć jak zwierzęta tyl­ko w pos­ta­wie kon­kret­nej, ale też nie może żyć wyłącznie w pos­ta­wie abstrakcyjnej.