Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu.


artysta-nie-jest-sługą-ani-kierownikiem-nie-należy-ani-do-narodu-ani-do-świata-nie-służy-żadnej-idei-ani-żadnemu-społeczeństwu
confiteor przybyszewskiartystaniejestsługąanikierownikiemnależydonaroduświatasłużyżadnejideiżadnemuspołeczeństwuartysta nienie jestjest sługąsługą aniani kierownikiemnie należynależy aniani dodo naroduani dodo światanie służysłuży żadnejżadnej ideiidei aniani żadnemużadnemu społeczeństwuartysta nie jestnie jest sługąjest sługą anisługą ani kierownikiemnie należy aninależy ani doani do naroduani do światanie służy żadnejsłuży żadnej ideiżadnej idei aniidei ani żadnemuani żadnemu społeczeństwuartysta nie jest sługąnie jest sługą anijest sługą ani kierownikiemnie należy ani donależy ani do narodunie służy żadnej ideisłuży żadnej idei aniżadnej idei ani żadnemuidei ani żadnemu społeczeństwuartysta nie jest sługą aninie jest sługą ani kierownikiemnie należy ani do narodunie służy żadnej idei anisłuży żadnej idei ani żadnemużadnej idei ani żadnemu społeczeństwu

Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom. -Stefan Żeromski
prawdę-swą-należy-mówić-głośno-nie-schlebiając-ani-rzeczom-ani-wypadkom-ani-stosunkom-ani-ideom
Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest. -Antoine De Saint - Exupery
przychodzi-taka-pora-kiedy-nie-żądasz-niczego-ani-ust-ani-uśmiechu-ani-miękkich-ramion-ani-oddechu-jej-obecnoś-wystarcza-że-ona-jest
Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie. -Maria Kuncewicz
ani-ambicja-ani-sztuka-ani-podróże-ani-bogactwo-uśmiech-jest-niezbędny-do-życia-taki-uśmiech-który-z-sytego-serca-płynie
Ani kamienne wieże, ani mury / Z kowanej miedzi, ni podziemia stęchłe, / Ani ciężary łańcuchów / Nie podołają nigdy sile ducha. -William Shakespeare
ani-kamienne-wieże-ani-mury-z-kowanej-miedzi-podziemia-stęchłe-ani-ężary-łańcuchów-nie-podołają-nigdy-sile-ducha