Artysta stoi ponad życiem, jest Panem panów, nie kiełznany żadnym prawem, nie ograniczony żadną siłą.


artysta-stoi-ponad-życiem-jest-panem-panów-nie-kiełznany-żadnym-prawem-nie-ograniczony-żadną-łą
confiteor przybyszewskiartystastoiponadżyciemjestpanempanówniekiełznanyżadnymprawemograniczonyżadnąsiłąartysta stoistoi ponadponad życiemjest panempanem panównie kiełznanykiełznany żadnymżadnym prawemnie ograniczonyograniczony żadnążadną siłąartysta stoi ponadstoi ponad życiemjest panem panównie kiełznany żadnymkiełznany żadnym prawemnie ograniczony żadnąograniczony żadną siłąartysta stoi ponad życiemnie kiełznany żadnym prawemnie ograniczony żadną siłą

Sztuka stoi ponad życiem, wnika w istotę wszechrzeczy.Artysta, który pragnie poklasku, a skarży się na małe uznanie tłumu, stoi jeszcze w przedsionku sztuki, nie czuje się jej panem, który łask nie żebrze, tylko hojną ręką je na tłum rzuca i nie pragnie podzięki - tej pragnie tylko plebejusz w duchu, jej pragnie tylko dorobkiewicz.Ograniczony humanista jest śmieszny, ograniczony technokrata jest groźny.Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe; lecz to, co sprawiedliwe, powinno stać się prawem.Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go na życie cudzym życiem. Nie dajcie się schwytać w pułapkę dogmatu, która oznacza życie według wskazówek innych ludzi. Nie pozwólcie, by szum opinii innych zagłuszył wasz wewnętrzny głos. I co najważniejsze, miejcie odwagę iść za głosem swojego serca i intuicji.