As­ce­ci - ludzie, którzy mar­nują swo­je piękne życie otaczając się ludźmi, którzy ra­nią ich katuszami.


as­­- ludzie-którzy-mar­nują-swo­-piękne-życie-otaczając ę-ludźmi-którzy-ra­ą-ich-katuszami
mateusz piecki schizoidalnyas­ce­ci ludziektórzymar­nująswo­jepiękneżycieotaczając sięludźmira­niąichkatuszamiktórzy mar­nująmar­nują swo­jeswo­je pięknepiękne życieżycie otaczając sięotaczając się ludźmiktórzy ra­niąra­nią ichich katuszamiktórzy mar­nują swo­jemar­nują swo­je piękneswo­je piękne życiepiękne życie otaczając siężycie otaczając się ludźmiktórzy ra­nią ichra­nią ich katuszamiktórzy mar­nują swo­je pięknemar­nują swo­je piękne życieswo­je piękne życie otaczając siępiękne życie otaczając się ludźmiktórzy ra­nią ich katuszamiktórzy mar­nują swo­je piękne życiemar­nują swo­je piękne życie otaczając sięswo­je piękne życie otaczając się ludźmi

Otaczaj się ta­kimi ludźmi, którzy spra­wiają, że słońce nig­dy nie tra­ci swo­jego blas­ku, a dzień w ich to­warzys­twie jest od ra­zu lepszy.Są ludzie, którzy pochodzą znikąd i do­nikąd nie wy­rywają się ich ser­ca! To ludzie głębo­ko nie­szczęśli­wi, przy tym pogrążeni w niewie­dzy o roz­miarach swo­jego nieszczęścia.Ci, którzy wnoszą w życie in­nych ludzi pro­mień słońca to ludzie, którzy nie pot­ra­fią zat­rzy­mać go tyl­ko dla siebie.Przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie; którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie; którzy są z nami w tryumfie i klęsce; którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności.Ludzie którzy nigdy się nie śmieją, nie są poważnymi ludźmi.Otaczają mnie ludzi fałszy­wi, którzy wiedzą do ko­go zwrócić się z pot­rze­ba lecz nie mar­twią się gdy ktoś ich potrzebuje.