At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane.


at­mosfe­ra-była-gęsta-od myśli-i rzeczy-do po­wie­dze­nia-ale w ­kich-mo­men­tach-mówi ę-tyl­ko-małe-rzeczy-duże rzeczy
arundhati royat­mosfe­rabyłagęstaod myślii rzeczydo po­wie­dze­niaale w ta­kichmo­men­tachmówi siętyl­komałerzeczyduże rzeczysą scho­wanew środ­kunie wypowiedzianeat­mosfe­ra byłabyła gęstagęsta od myśliod myśli i rzeczyi rzeczy do po­wie­dze­niaale w ta­kich mo­men­tachmo­men­tach mówi sięmówi się tyl­kotyl­ko małemałe rzeczyduże rzeczy są scho­wanesą scho­wane w środ­kuat­mosfe­ra była gęstabyła gęsta od myśligęsta od myśli i rzeczyod myśli i rzeczy do po­wie­dze­niaale w ta­kich mo­men­tach mówi sięmo­men­tach mówi się tyl­komówi się tyl­ko małetyl­ko małe rzeczyduże rzeczy są scho­wane w środ­ku

Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe. -Ryszard Bukowski
tra­gedią-wielu-ludzi-jest prze­kona­nie-że są stworze­-do rzeczy-wiel­kich-pod­czas-gdy-z trud­nośą-ro­bią-rzeczy-łe
Cza­sem małe rzeczy od wiel­kich czy­nią o wiele więcej... -Chemicals
cza­sem-łe-rzeczy-od wiel­kich-czy­ą-o wiele-więcej
Małe świństwa mówi się głośno... Wielkie szeptem. Prawdy natomiast nie mówi się w ogóle. Kto wie czy każda prawda nie jest w gruncie rzeczy największym świństwem? -Marek Hłasko
małe-świństwa-mówi-ę-głośno-wielkie-szeptem-prawdy-natomiast-nie-mówi-ę-w-ogó-kto-wie-czy-każda-prawda-nie-jest-w-gruncie-rzeczy
Miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie. -Faustyna Kowalska Św
miłość-rzeczy-łe-umie-zamieniać-na-rzeczy-wielkie
W gruncie rzeczy człowiek nigdy nie wierzy w rzeczy ostateczne. Wie, że zdarzyły się innym, ale siebie nie potrafi w nich umiejscowić. -Ewa Szumańska
w-gruncie-rzeczy-człowiek-nigdy-nie-wierzy-w-rzeczy-ostateczne-wie-że-zdarzyły-ę-innym-ale-siebie-nie-potrafi-w-nich-umiejscowić