Atrakcja dla snobów: myślenie z importu.


atrakcja-dla-snobów-myślenie-z-importu
zbigniew waydykatrakcjadlasnobówmyślenieimportuatrakcja dladla snobówmyślenie zz importuatrakcja dla snobówmyślenie z importu

Największym błędem, jaki możemy kiedykolwiek popełnić w życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego niż dla siebie.Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.Piękność jest dla kobiety ważniejsza niż inteligencja, bo mężczyźnie łatwiej przychodzi patrzenie niż myślenie.Pozytywne myślenie to wiara, że możesz przesunąć góry. Natomiast sukces rozpoczyna się w momencie, gdy znajdziesz powód, dla którego masz to zrobić.Filozofowie ustanawiają wymyślone prawa i normy dla utopijnych społeczności. Ich myślenie jest podobne do gwiazd, które mają mało światła, ponieważ są zbyt oddalone od nas.Piękność jest dla ko­biety ważniej­sza niż in­te­ligen­cja, bo mężczyźnie łat­wiej przychodzi pat­rze­nie niż myślenie.