Audaces fortuna iuvat - śmiałym szczęście sprzyja.


audaces-fortuna-iuvat-śmiałym-szczęście-sprzyja
wergiliuszaudacesfortunaiuvatśmiałymszczęściesprzyjaaudaces fortunafortuna iuvatiuvatśmiałymśmiałym szczęścieszczęście sprzyjaaudaces fortuna iuvatfortuna iuvatśmiałym szczęścieśmiałym szczęście sprzyjaaudaces fortuna iuvatśmiałym szczęście sprzyja

Śmiałym szczęście sprzyja.Śmiałym los sprzyja.La fortuna favorece a los audaces.Zakochanym szczęście nie sprzyja.Chcę żołnierzy, którym sprzyja szczęście.Można się pocieszać i tym, że głupim szczęście sprzyja.