Autorytet rzecz śliska - trudno go zdobyć, łatwo stracić.


autorytet-rzecz-śliska-trudno-go-zdobyć-łatwo-stracić
tadeusz hipolit czeżowskiautorytetrzeczśliskatrudnogozdobyćłatwostracićautorytet rzeczrzecz śliskaśliskatrudnotrudno gogo zdobyćłatwo stracićautorytet rzecz śliskarzecz śliskatrudno gotrudno go zdobyćautorytet rzecz śliskatrudno go zdobyć

Już od dawna wiedziałem, że łatwo można oszaleć. Nietrudno. Nie myślałem jednak, że tak straszliwie łatwo. Z czasem zacząłem coraz lepiej się na tym znać. Tak, że teraz mogę postawić zagadkę: jaka jest najłatwiejsza rzecz na świecie? Oszaleć! I druga zagadka: jaka jest najtrudniejsza rzecz na świecie? Nie oszaleć! Tak więc i ja wniosłem mały [...]Krytykować łatwo, tworzyć trudno.Łatwo się mówi - Łatwo ganić, ale jak szalenie trudno chwalić.Autorytet spreparowany specjalnie dla dzieci nie może trwać. Taki autorytet będzie zawsze surogatem, który nigdy nie przyniesie pożytku.Trudno powiedzieć, co jest prawdą, ale czasami tak łatwo rozpoznać fałsz.