Autorytet to więcej niż rada i mniej niż rozkaz.


autorytet-to-więcej-ż-rada-i-mniej-ż-rozkaz
hans heinrich muchowautorytettowięcejniżradamniejrozkazwięcej niżniż radarada ii mniejmniej niżniż rozkazautorytet to więcejwięcej niż radaniż rada irada i mnieji mniej niżmniej niż rozkazautorytet to więcej niżwięcej niż rada iniż rada i mniejrada i mniej niżi mniej niż rozkazautorytet to więcej niż radawięcej niż rada i mniejniż rada i mniej niżrada i mniej niż rozkaz

W życiu - czasem jedna rada przyjaciela warta jest więcej niż dziesiątki mądrych ksiąg.Pożądamy więcej, niż możemy osiągnąć, lecz osiągamy zwykle mniej, niż możemy zdobyć.Kobieta ma o siedem lat mniej niż twierdzą jej przyjaciółki, natomiast o pięć lat więcej niż sądzą mężczyźni.Jak otyłość ciału więcej zawadza niż pomaga, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ciąży niż cieszy.Jako ciała otyłe więcej zawady niż pomocy mają, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ocięży, niż ucieszy.Ludzie z re­guły