Autorytet to zdolność pozyskiwania przyzwolenia innych.


autorytet-to-zdolność-pozyskiwania-przyzwolenia-innych
bertrand de jouvenelautorytettozdolnośćpozyskiwaniaprzyzwoleniainnychzdolność pozyskiwaniapozyskiwania przyzwoleniaprzyzwolenia innychautorytet to zdolnośćzdolność pozyskiwania przyzwoleniapozyskiwania przyzwolenia innychautorytet to zdolność pozyskiwaniazdolność pozyskiwania przyzwolenia innychautorytet to zdolność pozyskiwania przyzwolenia

Autorytet spreparowany specjalnie dla dzieci nie może trwać. Taki autorytet będzie zawsze surogatem, który nigdy nie przyniesie pożytku.Istoty ludzkie, których zdolność do wykorzystywania doświadczeń innych jest wyjątkowa, są jednocześnie zadziwiająco niechętne, by to czynić.Wychowywać trzeba dziecko zupełnie małe; z chwilą pójścia do szkoły musi mieć już głęboko zakorzenione dobre nawyki, czyli obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu zadań, zrozumienie dla innych, zdolność samokontroli.Bez Twojego przyzwolenia nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszyAutorytet: Na budowę autorytetu nie ma dokumentacji.Autorytet rzecz śliska - trudno go zdobyć, łatwo stracić.