Bóg śmieje się z ludzi, że w niego nie wierzą.


bóg-śmieje ę-z ludzi-że w niego-nie wierzą
jostein gaarderbógśmieje sięz ludziże w niegonie wierząbóg śmieje sięśmieje się z ludziże w niego nie wierząbóg śmieje się z ludzi

I cier­pią, gdy śmieje się z nich świat zwy­cięski. Niepom­ni, że mądry nie śmieje się z klęski.Wydaje mi się, że istnieją dwa rodzaje mędrków: modnisie, co wypierają się Boga, wierząc w niego, oraz poniektórzy kaznodzieje, co głosząc Boga wcale weń nie wierzą.Ten się nap­rawdę śmieje, kto się śmieje ostatni.Wymyśliliśmy wszystko, by zapomnieć o śmierci. I zapomnieliśmy. I cieszymy się z utraty pamięci, i śmiejemy się z ludzi, którzy nie wymyślili nic, ale wierzą w inny początek i koniec.Kiedy śmieje się dziec­ko, śmieje się cały świat.