Bóg czy­ni wszys­tko we właści­wym czasie.


bóg-czy­-wszys­tko-we właś­wym-czasie
edyta steinbógczy­niwszys­tkowe właści­wymczasiebóg czy­niczy­ni wszys­tkowszys­tko we właści­wymwe właści­wym czasiebóg czy­ni wszys­tkoczy­ni wszys­tko we właści­wymwszys­tko we właści­wym czasiebóg czy­ni wszys­tko we właści­wymczy­ni wszys­tko we właści­wym czasiebóg czy­ni wszys­tko we właści­wym czasie

Miło jest być dow­cipnym we właści­wym czasie.By­wają dwa rodza­je mi­nis­trów fi­nansów: jed­ni od­chodzą w hańbie, a drudzy - we właści­wym czasie.Nie mu­sisz wszys­tkiego ro­zumieć, wys­tar­czy, że wszys­tko, co Bóg da­je, kochasz.Wszys­tko, co nas spo­tyka – zdro­wie czy cier­pienie, dob­ro czy zło, chleb czy głód, przy­jaźń ludzka czy niechęć, dob­ro­byt czy niedos­ta­tek – wszys­tko to w ręku Bo­ga może działać ku dobremu.****** *** Jeżeli w Twoim życiu wszys­tko tańczy i śpiewa , gdy czu­jesz ra­dość , i szczęście Cię roz­piera , a motyle uroczo roz­ra­biają , to znaczy, że jes­teś na właści­wym balu... ...bez ma­sek i udawania... ****** ***