Bóg dał człowieko­wi świat, a człowiek za­mienił go w Piekło.


bóg-dał-człowieko­wi-świat-a człowiek-za­mienił-go w piekło
sierpienbógdałczłowieko­wiświata człowiekza­mieniłgo w piekłobóg dałdał człowieko­wiczłowieko­wi świata człowiek za­mieniłza­mienił go w piekłobóg dał człowieko­widał człowieko­wi świata człowiek za­mienił go w piekłobóg dał człowieko­wi świat

Bóg stworzył je­den świat, a człowiek drugi.Na­wet gdy­byś dał człowieko­wi wszys­tkie wspa­niałości świata, nic mu nie po­może jeśli nie ma przy­jaciela, które­mu mógłby o tym powiedzieć.Nie każde­mu dał Pan Bóg rodzić się puchaczem.To, co świat dał, wiatr z plewą rozwieje.Oby Bóg dał fi­lozo­fowi wgląd w to, co leży przed oczy­ma wszystkich.Miłość jest skrzydłem, które Bóg dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego.