Bóg daje nam zawsze siłę i możność robić to, co nam przykazuje robić.


bóg-daje-nam-zawsze-łę-i-możność-robić-to-co-nam-przykazuje-robić
john ruskinbógdajenamzawszesiłęmożnośćrobićtocoprzykazujerobićbóg dajedaje namnam zawszezawsze siłęi możnośćmożność robićco namnam przykazujeprzykazuje robićbóg daje namdaje nam zawszenam zawsze siłęzawsze siłę isiłę i możnośći możność robićco nam przykazujenam przykazuje robićbóg daje nam zawszedaje nam zawsze siłęnam zawsze siłę izawsze siłę i możnośćsiłę i możność robićco nam przykazuje robićbóg daje nam zawsze siłędaje nam zawsze siłę inam zawsze siłę i możnośćzawsze siłę i możność robić

Bóg wszystko nam dał dając nam swego Syna. Wszystko nam objawił ofiarowując nam swoje jedyne Słowo. Po Jezusie Chrystusie nie ma już na co czekać.Wspólnota daje nam ciepło, byt osobny daje nam światło.Robić z łatwością , co innym sprawia trudność, talent. Robić, co jest niemożliwe dla talentu, to geniusz.Jesteś w średnim wieku wówczas, gdy nadal możesz robić to samo, że wolałbyś tego nie robić.Życie to test. Tylko test. Gdyby było inaczej, ktoś powiedziałby nam, co robić i dokąd iść.Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy.