Bóg i ja - razem tworzymy większość.


bóg-i-ja-razem-tworzymy-większość
teresa z avila Śwbógjarazemtworzymywiększośćbóg ii jajarazemrazem tworzymytworzymy większośćbóg i jai jarazem tworzymyrazem tworzymy większośćbóg i jarazem tworzymy większość

Będzie da­lej, jak miało być wszys­tko, bo Bóg był przed­tem za­nim szliśmy razem.Większość to de­bile - zde­cydo­wanie wyk­rzyknęła większość. Zbioro­wa nieumyślna autorefleksja.Miłość - to otwierać przed sobą wzajemnie dusze, razem myśleć, razem czuć.Najpierw tworzymy sami własne nawyki, potem nawyki tworzą nas.Teraźniejszość jest czymś, co nas wiąże. Przyszłość tworzymy sobie w wyobraźni. Tylko przeszłość jest czystą rzeczywistością.Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat.