Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych.


bóg-jest bliżej-nas-ż-my siebie-samych
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)bógjest bliżejnasniżmy siebiesamychbóg jest bliżejjest bliżej nasniż my siebiemy siebie samychbóg jest bliżej nasniż my siebie samych

Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych.Kobiety znają nas lepiej niż my kobiety, często lepiej niż my samych siebie.Do najpiękniejszych cnót człowieka należy zdolność przebaczania. Zemsta niszczy zarówno wroga, jak i nas samych, nas samych o tyle groźniej, że pustoszy naszą duszę, gdy wrogowi możemy odpłacić tylko szkodą cielesną. Przebaczenie nas pomnaża.Gdyby jakiś opiekuńczy bóg lub mądry mąż rozkazał człowiekowi wyrażać natychmiast w słowach to, co sobie tylko pomyśli o swojej osobie - nikt nie zniósłby tego przez jeden dzień; o tyle więcej szanujmy opinię cudzą o nas samych niż własne nasze zdanie.W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie.W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie