Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych.


bóg-jest bliżej-nas-ż-my siebie-samych
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)bógjest bliżejnasniżmy siebiesamychbóg jest bliżejjest bliżej nasniż my siebiemy siebie samychbóg jest bliżej nasniż my siebie samych

Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych. -Augustyn Św
bóg-jest-bliżej-nas-ż-my-siebie-samych
Kobiety znają nas lepiej niż my kobiety, często lepiej niż my samych siebie. -Anonim
kobiety-znają-nas-lepiej-ż-my-kobiety-często-lepiej-ż-my-samych-siebie
W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie. -Carl Gustav Jung
w-każdym-z-nas-jest-ktoś-kogo-nie-znamy-przemawia-do-nas-w-snach-i-tłumaczy-że-widzi-nas-zupełnie-inaczej-ż-my-siebie
W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie  -Carl Gustav Jung
w każdym-z nas-jest ktoś-ko­go-nie zna­my-prze­mawia do nas-w snach-i tłumaczy-że widzi-nas-zu­pełnie-inaczej-ż-my  siebie