Bóg jest Miłością - to znaczy, że Bóg jest tym gniaz­dem człowieka, w którym cze­ka na niego os­wo­jone szczęście. Szczęście os­wo­jone to szczęście, które nie ucieka. Jest wieczne.


bóg-jest miłośą- to znaczy-że bóg-jest tym-gniaz­dem-człowieka-w którym cze­ka-na niego-os­wo­jone-szczęście
józef stanisław tischnerbógjest miłością to znaczyże bógjest tymgniaz­demczłowiekaw którym cze­kana niegoos­wo­joneszczęścieszczęście os­wo­joneto szczęściektórenie uciekajest wiecznebóg jest miłościąże bóg jest tymjest tym gniaz­demgniaz­dem człowiekaw którym cze­ka na niegona niego os­wo­joneos­wo­jone szczęścieszczęście os­wo­jone to szczęściektóre nie uciekaże bóg jest tym gniaz­demjest tym gniaz­dem człowiekaw którym cze­ka na niego os­wo­jonena niego os­wo­jone szczęście

Nie py­taj mnie jak wygląda szczęście,bo dla każde­go szczęście jest czymś in­nym.Mo­je miało błękit­ne oczy,burzę blond loków, a ubierało się w koszulę w kratkę.Nies­te­ty szczęście by­wa ulot­ne...i mo­je właśnie odeszło.Szczęście - tutaj nic nie da się zrobić za pieniądze. Szczęście ma do czynienia z sercem i z miłością - a te są za darmo.Bóg jest samą wspaniałomyślnością: odbierając, daje, a odbiera tylko to, czego nieposiadanie zapewnia większe szczęście.Szczęście czy nie­szczęście to pra­wie wszys­tko jed­no, z wyjątkiem niez­mier­nie krótkich chwil złudze­nia. Nic nie jest tym, czym być powinno.Szczęście jest war­tością na którą zasługu­je każdy człowiek bez względu na to czy jest dob­ry czy zły. Jed­nakże nie każde­mu szczęście jest pisane.Szczęście jest naszą matką, nie­szczęście - wychowawcą.