Bóg jest Miłością - to znaczy, że Bóg jest tym gniaz­dem człowieka, w którym cze­ka na niego os­wo­jone szczęście. Szczęście os­wo­jone to szczęście, które nie ucieka. Jest wieczne.


bóg-jest miłośą- to znaczy-że bóg-jest tym-gniaz­dem-człowieka-w którym cze­ka-na niego-os­wo­jone-szczęście
józef stanisław tischnerbógjest miłością to znaczyże bógjest tymgniaz­demczłowiekaw którym cze­kana niegoos­wo­joneszczęścieszczęście os­wo­joneto szczęściektórenie uciekajest wiecznebóg jest miłościąże bóg jest tymjest tym gniaz­demgniaz­dem człowiekaw którym cze­ka na niegona niego os­wo­joneos­wo­jone szczęścieszczęście os­wo­jone to szczęściektóre nie uciekaże bóg jest tym gniaz­demjest tym gniaz­dem człowiekaw którym cze­ka na niego os­wo­jonena niego os­wo­jone szczęście

Szczęście - tutaj nic nie da się zrobić za pieniądze. Szczęście ma do czynienia z sercem i z miłością - a te są za darmo. -Phil Bosmans
szczęście-tutaj-nic-nie-da-ę-zrobić-za-pieniądze-szczęście-do-czynienia-z-sercem-i-z-miłośą-a-te-są-za-darmo
Bóg jest samą wspaniałomyślnością: odbierając, daje, a odbiera tylko to, czego nieposiadanie zapewnia większe szczęście. -Luise Rinser
bóg-jest-samą-wspaniałomyślnośą-odbierając-daje-a-odbiera-tylko-to-czego-nieposiadanie-zapewnia-większe-szczęście
Szczęście czy nie­szczęście to pra­wie wszys­tko jed­no, z wyjątkiem niez­mier­nie krótkich chwil złudze­nia. Nic nie jest tym, czym być powinno. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
szczęście-czy-nie­szczęście-to pra­wie-wszys­tko-jed­no-z wyjątkiem-niez­mier­nie-krótkich-chwil-złudze­nia-nic nie jest tym-czym
Szczęście jest war­tością na którą zasługu­je każdy człowiek bez względu na to czy jest dob­ry czy zły. Jed­nakże nie każde­mu szczęście jest pisane. -AnDree
szczęście-jest war­tośą-na którą-zasługu­-każdy-człowiek-bez-wzglę-na to czy-jest dob­ry-czy-zły-jed­nakże nie każde­mu