Bóg jest źródłem, Jezus jest rzeką, która wypływa z tego źródła, a Duch Święty jest prądem tej rzeki.


bóg-jest-źródłem-jezus-jest-rzeką-która-wypływa-z-tego-źródła-a-duch-Święty-jest-prądem-tej-rzeki
anonimbógjestźródłemjezusrzekąktórawypływategoźródładuchŚwiętyprądemtejrzekibóg jestjest źródłemjezus jestjest rzekąktóra wypływawypływa zz tegotego źródładuch ŚwiętyŚwięty jestjest prądemprądem tejtej rzekibóg jest źródłemjezus jest rzekąktóra wypływa zwypływa z tegoz tego źródłaa duch Świętyduch Święty jestŚwięty jest prądemjest prądem tejprądem tej rzekiktóra wypływa z tegowypływa z tego źródłaa duch Święty jestduch Święty jest prądemŚwięty jest prądem tejjest prądem tej rzekiktóra wypływa z tego źródłaa duch Święty jest prądemduch Święty jest prądem tejŚwięty jest prądem tej rzeki

Bóg jest za wy­soko, Duch Święty jest zbyt niema­terial­ny; to cze­go trze­ba lu­dowi są to bałwa­ny białe ze złotem i błękitem.FYR­FLE­RYK O POSZU­KIWA­NIU WE­NY MUZ... Nad prasłowiańską rzeką Drwęcą Poeci przy­rodze­niem wenę nęcą Zaś seks z Iowa mulatką Im poez­ji matką A i Duch Święty darzy tym odszczepieńcom Miłość jest źródłem nieporozumień i źródłem tego co w życiu najpiękniejsze.Życie jest źródłem rozkoszy, ale wszędzie, gdzie hołota przychodzi pić - zatruwa źródła.Jezus Chrystus jest jedyną księgą, którą powinniśmy znać na pamięć.Pierwotnym źródłem miłości jest Bóg.